Aksesuarlar

Aksesuarlar

Genleşme Derzleri:

Genleşme derzleri, köprü yapısındaki taşıtyolu ve yayayolu hareket açıklıklarında geçiş sağlama görevini üstlenirler. Herhangi bir kısıtlayıcı kuvvet yaratmadan her türlü hareketi sağlamaları gerekir. Aynı zamanda, genleşme derzleri köprü yüzeyinde trafik güvenliğini ve su geçirimsizliği sağlamalıdır.

Modern köprü yapım teknikleri, büyük genleşme ve büzülme hareketleri ile artan trafik yoğunluğu, araç yükü ve sürüş konforu ihtiyaçlarının karşılanmasını gerektirmektedir.

Köprü Mesnetleri:

Köprü mesnetleri zati yükler, hareketli yükler, fren kuvvetleri ve rüzgar yüklerinin köprü ayaklarına aktarılması görevini üstlenirler. Trafik, ısı değişimi, deprem, ön germe, sünme ve büzülme etkileri nedeni ile oluşan hareketler ve dönmeleri karşılayacak şekilde tasarlanmaları gerekir. Dolayısı ile mesnetler, köprü bünyesindeki en önemli elemanlardan arasındadır ve yüksek kalite standartları gerektirir.

  • Çanak (Pot) Mesnetler:
    Çelik çanak tarafından çevrelenmiş kauçuk disk, deformasyon kapasitesi sayesinde bütün yatay eksenlerdeki kayma hareketlerine olanak sağlar.
  • Küresel (Sferik) Mesnetler:
    Küresel mesnetler düşey yükleri köprü altyapısına aktarır ve küresel yüzeyi ile içbükey alt çelik elemanı sayesinde dönme hareketleri absorbe eder.

aksesuarlar