Genel Kullanım Kuralları

Genel Kullanım Kuralları

1. Kapsam

1.1 Mega Yapı İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi’ nin internet sayfaları -ilgili ülkedeki Mega Yapı firması tarafından aksi belirtilmediği takdirde- bu kullanım koşullarına tabidir. Siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım koşullarını kabul etmiş bulunuyorsunuz.

1.2 Genel kullanım koşulları, ürün ve/veya hizmetin satın alınması/satılması gibi özel durumlarda başka kurallar ile desteklenebilir veya değiştirilebilir.

1.3 Mega Yapı Web Sayfaları Mega Yapı mülkiyetindedir ve Türk ve uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.


2. Mega Yapı Web Sayfaları İçeriği

Mega Yapı, web sayfalarında, içeriği bağlayıcı olmayacak şekilde, bilgi ve yazımlar sunar. Mega Yapı, web sayfasını tamamen veya kısmi olarak ve önceden haber vermeden değiştirme ve kapatma yetkisini elinde tutar. Mega Yapı, internet ve bilgisayar sistemi ile ilgili olarak web sitesini devamlı sunacağana dair bir garanti vermez.


3. Kullanım Koşulları

3.1 Mega Yapı Web Sayfalarında kullanıma sunulan bilgiler, yazılımlar ve dokumentasyonlar veya bunların güncellemeleri ve daha önce Mega Yapı ile anlaşılan lisans uygulamaları bu koşullara tabiidirler. Özel olarak anlaşılan Lisans koşullarında bu koşulları esas alınır.

3.2 Mega Yapı, kullanıcılara ,bu web sayfalarında bulunan bilgi yazılım ve dokumetasyonları anlaşıldığı şekilde veya anlaşılmamamışsa Mega Yapı kullanım amacına uygun olarak, bağlayıcı olmayan çerçevede kullanım hakkı tanır.

3.3 Yazılımlar sadece bilgisayarlarda kullanılacak şekilde ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kaynak kodu bilgisi verilmemektedir. İstisnai olarak, açık kaynaklı yazılımların kaynak kodlarının, eğer lisansına aykırı bir durum yoksa, alınması mümkün olabilir. Bu durumda Mega Yapı kaynak kodunu ücretli olarak kullanıma sunabilir.

3.4 Bilgiler, yazılımlar ve dokumentasyonlar hiç bir şekilde ve hiç bir zaman üçüncü şahıslara kiralanamaz veya farklı şekilde servis edilemez. Kanuni anlaşmalarda aksi belirtilmediği sürece, kullanıcı yazılım ve dokumentasyonları değiştiremez, eski haline çeviremez, tercüme edemez veya içinden kısımları silemez. Kullanıcı, eğer kullanım koşulları ve güvenlik açısından gerekli ise, yazılımın güvenli kopyasını oluşturabilir.

3.5 Bilgiler, yazılımlar ve dokumentasyonlar hem uluslararası yasalar hem de fikri mülkiyet hakları yasaları tarafından korunmaktadırlar. Kullanıcı bu kanunlara uymalıdır, özellikle alfabetik kodlamalar, markalar ve telifli ürünleri yazılım, bilgi ve dokumentasyonlardan veya kopyalarından silmemelidir.

3.6 Telif hakları kanunu aynen uygulanacaktır.


4. Fikri Mülkiyet Hakları

4.1 Mega Yapı internet sitesini sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme, görüntüleme ve sitenin sayfalarını sadece kişisel kullanımınız için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz. Mega Yapı internet sitesinde bulunan tüm görsel ve yazılı malzemeler, Mega Yapı mülkiyetindedir ve Türk ve uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

4.2 Önceden izin alınmaksızın internet sitesindeki bilgilerin ya da siteye ilişkin her tür veritabanı, yazılım, görsel materyalin ticari amaçlarla kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması ve dağıtımı engellenmiştir. Aksi tespit edildiği durumlarda Mega Yapı gerekli hukuki işlemleri başlatma hakkını saklı tutar


5. Referanslar ve Linkler

Mega Yapı Web Sayfası referanslar ve üçüncü web sayfalarına linkler içerebilir. Mega Yapı bu web sayfalarının içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez ayrıca kendi web sayfalarını diğer sayfaların içeriğe göre düzenlemez, çünkü link verilen bilgiler kontrol edilemez ayrıca bu linkte verilen bilgi ve içerikle hakkında sorumluluk alınamaz. Bu sayfalarının kullanımı kullanıcının kendi risk ve sorumluluğundadır.


6. Başlık, Kalite Eksikliği ve Virüsler için Sorumluluk Alınmaması

6.1 Bilgiler, yazılımlar ve dokumentasyonlar ücretsiz olarak sunuldukları takdirde, bunların eksiklikleri, doğrulukları, yanlışsız olmaları, üçün şahıs fikri hakları ve/veya uygulanabilirlikleri hakkında, – art niyet haricinde – sorumluluk kabul edilmez.

6.2 Mega Yapı Web Sayfaları’nda bulunan bilgiler, ürünlerin spesifikasyonları veya teknik uygunluklarını içerebilirler, bunlar istisnai durumlarda (örn. ürün değişiğikliği) her zaman bulunamayabilirler. Bu sebeple ürünün satın alınması esnasında, istenen performans kriterleri konusunda onay alınması gereklidir..

6.3 Mega Yapı’ nin içerik eksikliği konusundaki sorumluluğu bu maddenin 6.1 ve 6.2 bendlerinde belirtilmiştir. Bunun haricinde Mega Yapı’ nin hiç bir sorumluluğu yoktur, fakat ürün sorumluluk yasasında bulunduğu üzere, kasıtlı durumlarda, ölüm ve yaralanmalarda ve art niyetli durumlarda hariçtir. Art niyet olmadığı sürece, zararın kapsamı sadece öngörülebilir ve anlaşmada belirtilen zarar ile sınırlıdır.

6.4 Mega Yapı, Web Sayfaları’nın virüssüz olmasına çaba gösterir fakat bu konuda garanti veremez. Bilgi, yazılım ve dokumentasyonların kaydedilmesi kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve virüsleri Mega Yapı Web Sayfası’ndan bulaşmasını engellemek için kendi virüs yazılımını kullanmak durumundadır.

6.5 Herhangi bir ispat, üstteki kurallar ile bağlantılandırılamaz.


7. Kullanım Şartları

7.1 Kullanıcı Mega Yapı Web Sayfalarının kullanırken şunları yapamaz:

  • Kişileri, özellikle erişkin olmayanları zarara sürükleme veya kişisel haklarına zarar verme;
  • kullanım şekli ile ahlaki değeleri çiğneme;
  • fikri mülkiyet haklarına ve diğer sinai haklara zarar verme;
  • içerikleri virüsler, truva atları ve diğer zararlı programlar ile ilgili yayın yapma;
  • yetkisi olmayan link ve içerikler verme, kaydetme veya yollama, özellikle gizlilik ve kanuna karşı linkler; veya
  • reklam ve gereksiz (‘Spam”) emailler veya virüsler, hatalar ve benzeri uyarılar veya şans oyunları, zincir sistemleri, mektup sistemleri, kartopu sistemleri veya piramit sistemlerine katılımı teşvik eden e-mailler.

7.2 Mega Yapı, Mega Yapı Web Sayfaları’na erişimi herhangi bir zaman engelleyebilir, özellikle kullanıcının bu koşullar ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda.


8. Kişisel Bilgilerin Korunması

Mega Yapı kişisel bilgilerin kullanılması ve işlenmesi konusunda, Mega Yapı Web Sayfası’nda da görülebilecek hukuki şartlara dikkat eder.


9. Anlaşmazlıklar, Yetkili Mahkeme, Uygulanacak Kanun

9.1 Bu kullanım koşulları ile ilgili her türlü anlaşmazlık yazılı olarak bildirilmelidir.

9.2 Yasal olarak, yetkili mahkeme ticari kanunlara göre satıcının bulunduğu yer olan Ankara, Türkiye’dır .

9.3 Mega Yapı Web Sayfaları, Mega Yapı ve iştirakleri tarafından işletilirler ve sorumluluk onlardadır. Sayfalar, sorumlu iştirakin yerleşik olduğu ülkenin gereksinimlerine göre hazırlanır. Mega Yapı, bilgi,yazılım ve dokumentasyonların ilgili ülke dışında başka bir yerden kaydedilmesi ve kullanılması ile ilgili hiç bir sorumluluk alamaz. İlgili ülke dışından Mega Yapı Web Sayfasına erişen kullanıcılar, o ülkenin kanunlarına uymakla yükümlüdürler. Bilgi, yazılım ve dokumentasyonlara erişim kanunun dışı olduğu ülkelerin Mega Yapı Web Sayfalarına erişimleri engellenmektedir. Bu gibi durumlarda, kullanıcının Mega Yapı ile ticari ilişki kurmak istemesi halinde, kullanıcı o ülkedeki Mega Yapı temsilcileri ile itibata geçmelidir.

9.4 Geçerli kanun, Türkiye yasalarıdır.