Beylerderesi Viyadüğü – Türkiye

Proje AdıBeylerderesi Vadisi Üzerinde BEYLERDERESI Dengeli Konsol Beton Köprüsü İnşaatı Malatya/Türkiye
Çalışmanın Yapıldığı ÜlkeTürkiye
MüşteriTürkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları ve Otoyollar Genel Müdürlüğü
Sözleşme TipiAna Yüklenici
Sözleşme Tarihi27.09.2005
İş Bitirme Tarihi07.03.2011
İş Detayları
  • Türkiye'de 190 m'lik en geniş ana açıklık
  • Uzunluk = (115 + 190 + 115) = 420 m, 24 m genişliğinde tek hücreli yerinde dökme ardgermeli beton kutu kesitli 3 açıklık
  • 650 ton ön germe, 20000 metreküp betonarme
  • İskelelerde Kutu Yüksekliği = 10,50 m, Ana Kapının Ortasındaki Kutu Yüksekliği = 2,50 m