Uluslararası Havalimanı Yeni Yolcu Terminali – Kuveyt

Projenin Adı Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Yolcu Terminali (TERMİNAL II) Prekast Montaj İşleri
İşin Gerçekleştirildiği Ülke Kuveyt
İşveren Limak Construction Kuwait SPC
Sözleşme Türü Alt Yüklenici
Sözleşme Tarihi 11.01.2018
İş Bitirme Tarihi 30.07.2020
İşin Detayları
  • Çatının kemerli yapısını oluşturan tüm prekast segmentlerin Yüklenici ve diğer Alt yüklenicilerle birlikte koordineli olarak taşınması, kaldırılması, yerine montajı ve geçici olarak sabitlenmesi de dahil olmak üzere kalıcı yük yatağı oluşturulana kadar çatı yapısının güvenli bir şekilde desteklenmesi.
  • Segmentlerin yataydan dikey pozisyona çevrilmesi dahil olmak üzere ağır taşıma operasyonları.
  • Kalite Güvence ve Kalite Kontrol işleri ve Güvenlik kontrolörlüğü.
  • Kablo askı bağlantı elemanlarının montajı, geçici kuleler ile destekleme (geçici stabilizasyon cihazları dahil olmak üzere).
  • Paletli vinçler ile prekast segmentlerin montajı.
  • Hidrolik ekipmanlar ile segmentlerin ayarlanarak nihai olarak konuma getirilmesi.
  • Ardgerme ve kablo askı işleri, segment birleşim bölgesi işleri.